Criteris metodològics

La metodologia del departament de llengües estrangeres es basa en el mètode comunicatiu que té com a principals característiques:

*La comunicació sorgeix de la necessitat de comunicar-se.

*Reconeixement del fet que els alumnes necessiten practicar la llengua dins de l’aula.

*Les oportunitats per utilitzar la llengua són oportunitats per aprendre: els intents per comunicar-se s’han d’encoratjar des d’un principi.

*Aquestes oportunitats d’han de proporcionar creant necessitats comunicatives a l’aula.

*Motivació: donar a l’alumne/a l’oportunitat de veure que el que aprèn és immediatament útil (a l’aula, no en un futur llunyà).

*L’aprenentatge de la llengua sempre comença amb una exposició a la llengua (input) i es basa en la comprensió de com funciona la llengua.

*Una única utilització pot ser més útil que la repetició.

*La comunicació sorgeix de la necessitat de comunicar-se.

*Reconeixement del fet que els alumnes necessiten practicar la llengua dins de l’aula.

*Les oportunitats per utilitzar la llengua són oportunitats per aprendre: els intents per comunicar-se s’han d’encoratjar des d’un principi.

*Aquestes oportunitats d’han de proporcionar creant necessitats comunicatives a l’aula.

*Motivació: donar a l’alumne/a l’oportunitat de veure que el que aprèn és immediatament útil (a l’aula, no en un futur llunyà).

*Els errors són una característica inevitable del procès d’aprenentatge.

*No s’ha de prohibir a l’aprenent res del que vulgui fer (traduir, repetir, …)

*Pot haver-hi exercicis de repetició però no com a tècnica central i amb una raó comunicativa.

*Totes les activitats han d’estar centrades en l’alumne: el rol del professor és el d’ajudant i consultor.

*L’organització de les unitats la determina el contingut, la funció o el significat.

Això no vol dir que no nomès treballem l’aspecte oral de la llengua 2 ja que l’adquisició d’una llengua mai és complerta si no s’inclouen les quatre habilitats: CO/ CE/ EO/ EE. També es treballaran les competències en el tractament de la informació i competència digital (TIC) i audiovisual.

SITUACIONS DE TREBALL / ACTIVITATS A L’AULA:

1.- Listening comprehension. Skill listening.

1.1.- Escolta de cassettes i cintes de vídeo amb comprensió global i específica.

1.2.- Picture dictation, pair dictation, etc.

1.3.-Activitats amb suports audio-visuals (vídeos,cançons, etc)

1.4.- Escolta de podcasts a Internet.

1.5.- Enregistrament de coverses, poemes, etc amb l’audacity.

2.- Guided and non-guided compositions. Skill writing.

2.1.-Cartes amb els seus corresponsals de l’intercanvi del centre.

2.2.-Petites històries a l’ESO i narracions més acurades al Batxillerat.

2.3.- Diferents documents: cartes formals i informals, speeches, diàlegs, biografies, for and against essays, descripcions, etc.

3.- Reading comprehension. Skill reading and writing.

3.1.- Lectures diverses del llibre de text / web pages amb exercicis de comprensió.

3.2.- Lectures graduades adaptades pel seu nivell.

3.3.- Lectures d’obres literàries adaptades al seu nivell. (3r i 4rt)

3.4.-Civilització i informació general sobre els països de llengua francòfona / anglòfona, història general, personatges famosos, etc.

3.5.- Tests pseudopsicològics

4.- Speaking.

4.1.- Role plays. Skill speaking.

4.2.- Debate. Skill speaking.

4.3.- Brainstorming. Skill speaking.

4.4.- Oral questions and answers, and presentations. Skill speaking.

4.5.- Prompt exercises. Skill speaking.

4.6.- Sketches.

4.7 Cançons, poemes, embarbussaments, endevinalles, etc.

5.- Use of English: Grammar and vocabulary: theory and usage.

5.1.- Complexió de diversos exercisis incloent els dels llibres de text.

6.- Video activitats amb suport audiovisual.

6.1.- Realització d’una història que es graba en anglès i de la qual s’aporta el guió original dels alumnes: ‘soap opera’.

6.2.- Grabació amb suport audio de converses, paraules amb dificultat fonètica per a ells /es, ínput de lectures grabades en cinta, etc.

7.- Projectes . En cartolina, llibretes o en format pàgina web segons el tema proposat pel llibre de text i que normalment seran temes transversals.

8. Utitlització de les TIC, tant per a la realització de projecte d’aula (Blogs, pàgines web, etc) com per al procès d’ensenyament aprenentatge.

9.- Autoavaluació mitjançant ‘reflection and evaluation’ activities al final de cada lliçó.

10.- Avaluació continuada sumativa de les quatre habilitats .

CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El departament de Llengües Estrangeres (francès, anglès i alemany) de l’INS La Pobla de Segur estableix els següents criteris d’atenció a la diversitat :

* S’elaboraran fitxes d’autoaprenentatge i dossiers pels alumnes amb dificultats d’aprenentatge de primer i a quart de l’ESO.

*Hi haurà activitats multilevels per tal de treballar-les a dos nivells de dificultat.

*Als exàmens hi haurà unes preguntes concretes o es faran dues models.

*Als exercicis de composició escrita es tutelaran més les produccions.

*Alguns alumnes sortiran amb els professors/es del departament d’orientació i / o els professors del centre amb coneixements d’anglès. (En el cas de francès, els alumnes no acostumen a sortir de l’aula ja que els grups no són gaire nombrosos. Així doncs, l’atenció individualitzada s’intenta fer dins de l’aula mentre s’encomanen altres tasques a la resta d’alumnes. També es proposa directament a l’alumne/a de reforçar l’assignatura fora d’hores de classe).

*Es faran servir els recursos TIC a les pàgines del edu365 i d’altres que es consideren d’interès.

*Quan es treballa en grup es procurarà que els grups siguin heterogenis per tal de que els alumnes més capaços puguin ajudar els que tenen un ritme d’aprenentatge més lent.

*Es tindran en compte les possibles diferencies culturals dels alumnes nouvinguts per tal que no es sentint exclosos.

* Sempre que és possible hi ha una atenció individualitzada.

* Hi ha un seguiment del currículum amb certes modificacions tant qualitatives com quantitatives.

* Hi ha també si s’escau una modificació d’objectius mínims segons les necessitats de l’alumne.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s